قاسمي‌تودشكچوئي، علي بررسي زمين‌شناسي، آناليز رخساره و ژئوشيمي كانسار روي و سرب كلاه دروازه گودزندان - خانه گرگي در دامنه ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 19 بازدید
بررسی زیست محیطی سپاهان شهر اصفهان-دانشـگاه صنعتي اصفهان-جهاد دانشگاهي, ايران, تلفن: 0311-3912813 فاكس: 0311-3912541 email: GHASEMI16@YAHOO.COM علي قاسمي: مسئول / ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 25 بازدید
دی 90
1 پست
بهمن 88
2 پست
بهمن 81
5 پست