مطالعه اثرات گنبد نمکی نازی بر آلوده سازی رودخانه بازفت

یکی از عوامل مهم در تغییر کیفیت منابع آبهای سطحی و زیر زمینی چشمه های شور می باشد. وجود چشمه های شور با توجه به نوع نمک محلول و میزان نمک آنها می تواند به عنوان منابع اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. بررسی علل شوری و نوع شوری می تواند به ارائه راهکارهایی برای حفظ منابع آب و استفاده بهینه از این منابع منجر گردد. در این مقاله با توجه به اهمیت منابع آبی حوضه کارون به عنوان یکی از منابع اصلی آب کشور و تاثیر چشمه های شور بر کیفیت این منابع به بررسی علل شوری رودخانه نازی و تهاجم آب شور پرداخته شده است. پس از مطالعات زمین شناسی، تکتونیکی، آب شناسی و هیدروژئوشیمیایی وجود ذخایر نمکی موجود در سازند هرمز از عوامل شوری شناخته شد و راهکارهایی برای جلوگیری از نفوذ بیشتر آب شور ارائه گردید.

/ 1 نظر / 35 بازدید
نرگس عباسی

با سلام و آرزوی توفیق روزافزون شما اگر امکان دارد مقاله کامل را برای من بفرستید با تشکر فراوان