برگزاری سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی معدن در یزد

این هم مقالات من در این کنفرانس

مطالعه ژئوشیمیایی توده های نفوذی استان اصفهان با روش تجزیه مولفه های اصلی به منظور تفکیک توده های عقیم از بارور

مدلسازی آلودگیهای آبهای زیرزمینی با تلفیق مطالعات ژئوالکتریکی و هیدروژئوشیمیایی در منطقه ذوب آهن

 سنجی استخراج زیرزمینی سنگهای تزئینی به روش اتاق و پایه در معدن سنگ مرمریت گوهره با استفاده از نرم افزار LAMODEL ،استان چهارمحال و ...

/ 0 نظر / 25 بازدید